COOPERATIVA

Misją Fundacji jest inspirowanie do odwagi życiowej, do samostanowienia, osiągania sukcesu i niezależności finansowej oraz życia w obfitości przez promocję przedsiębiorczości, kreatywności i rozwoju osobistego.

DANE FUNDACJI

Adres:

al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Adres WWW:

www.cooperativa.pl

NIP:

5223050090

biuro@cooperativa.pl

+48 517 371 847

Fundacja Cooperativa

COOPERATIVA

Adres: al. Jerozolimskie 123a pok.2805

02-017 Warszawa

CELE FUNDACJI

 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
  i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i przedemerytalnym;

 • działalności na rzecz integracji cudzoziemców;

 • działalność na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu;

 • działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

 • działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

 • działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych

 • promocja kultury, sztuki;

 • działalności charytatywna;

 • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

FORMULARZ KONTAKTOWY

 
 ______  _____        ___  
 /_____// | ___||   ___   / _ \\ 
 `____ `  | ||__   /  || / //\ \\ 
 /___//  | ||__   | [] || | ___ ||
 `__ `   |_____||  \__ || |_|| |_||
 /_//   `-----`   -|_|| `-`  `-` 
 `-`           `-`      

LOKALIZACJA